Het Peelklokje, zoals we dat nu kennen was er eigenlijk al in 1965. Baer Hendriks was de redacteur, drukker en administrateur. Het was een uitgave van de zgn : Stencilinrichting America”. De eerste 5 jaar was de naam “het Peelklokje”, dat wekelijks verscheen in een oplage van 500. Een gratis uitgave voor America en Griendtsveen.

 

Later werd de abonnementsprijs 4 gulden per jaar. Na 5 jaar dreigde dit weekblad te verdwijnen. Op initiatief van Mia Rongen werd op 22 januari 1970 het nieuwsblad voor Griendtsveen en America heropgericht onder de naam “Peelnieuws” i.s.m. A. van Gasteren uit Sevenum. Het abonnementsgeld werd verhoogd naar 20 gulden per jaar. Op 2 januari 1971 werd het Peelnieuws weer omgedoopt tot Peelklokje en Pastoor Canjels maakte dit wereldkundig via het Peelklokje natuurlijk en Baer Hendriks kreeg het weer alleen in handen. Verenigingsnieuws was gratis en voor advertenties moest per mm betaald worden (10 cent). Op 31 december 1976 verscheen na 12 jaar het laatste Peelklokje. Het abonnementsgeld was intussen gegroeid naar f. 17,50 per jaar. Baer Hendriks moest zijn activiteiten om gezondheidsredenen beëindigen. Weekblad het Peelklokje was uitgegroeid tot een boekje op A5 formaat van 8 pagina’s met daarin verenigingsnieuws en advertenties van Americaanse ondernemers. Men was voortaan aangewezen op de Echo van Horst voor het publiceren van nieuws en advertenties.
In maart 1987 werd er weer een Americaans nieuwsblad uitgebracht onder de naam Nieuws- en activiteitenoverzicht America, nu 1 keer per maand. Deels uit onvrede met de redactie van de Echo van Horst besloot men in de dorpsraad dat we het weer zelf in handen zouden gaan nemen, dit keer 1 keer per maand. De redactie werd gevormd door enkele mensen van de dorpsraad, aangevuld met vrijwilligers: Hay Billekens, Bertie Jacobs, Wiel Geurts, Jan Hesp, Wilma van Ginkel en Hay Mulders. Laatstgenoemde verzorgt tevens het drukwerk. De rubriek “Mensen in het nieuws” bleek een schot in de roos. Na 2 jaar, vanaf 1-1-1989 werd er gezocht naar een nieuwe naam. Lezers vonden massaal dat de naam “het Peelklokje” weer terug moest komen. Dit nieuwe Peelklokje is er dus alweer vanaf 1987 en is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken bron van nieuws in het dorp. Het boekje is gemiddeld 64 pagina’s, nog steeds gratis huis-aan-huis, op A5 formaat en nu met een oplage van 890 stuks!