Tijdens een vergadering van de dorpsraad America in december 1979 werd door enkele enthousiaste personen met een gemeenschappelijke interesse voor de historie van America het idee geboren om eens wat nadrukkelijker te gaan grasduinen in die historie. Deze personen waren: Grad Poels, Jac Philipsen, Jos Vervoort, Frans Drijvers, Wiel Geurts en Hay Mulders.

Hiermee is tevens een algemene doelstelling aangegeven van het werk dat deze werkgroep wilde gaan verrichten. Grasduinen in de historie in de breedste zin van het woord, d.w.z. alles wat met America te maken heeft inventariseren, vastleggen en bewaren voor diegenen, die na ons komen. Het verzamelen van foto’s, films, dia’s, documenten en voorwerpen werd als eerste aangepakt.

Aanvankelijk bestond de werkgroep uit een zestal personen. Een echte taakverdeling was er niet. In vrij kort tijdsbestek werd een gedeelte van de oude stal van Grad Poels aan de Zwarte Plakweg omgetoverd tot een “home”, waar al het verzamelde archiefmateriaal bewaard werd.

Activiteiten.

Een van de eerste activiteiten was het opnemen van gesprekken met oudere plaatsgenoten, waaruit veel informatie naar voren kwam.

Het gemeentearchief in Horst werd haarfijn nageplozen op Americaanse documenten. Dit leverde eveneens veel nieuwe informatie op.

Verder werd een oude film uit 1968 aangekocht, die later door Hay Mulders bewerkt is tot een videoproductie, die gretig aftrek vond en nog regelmatig verkocht wordt op DVD.

In 1987 werd voor de eerste keer een grote expositie georganiseerd door de werkgroep voor Americaanse hobbyisten en kunstenaars. Een geweldig succes, dat later nog enkele malen herhaald werd.

Vanaf 1990 zijn er zeer regelmatig contacten met andere heemkundeverenigingen uit de regio, die als bijzonder positief ervaren worden. Ook is er regelmatig “museumoverleg”met een aantal musea / heemkundekringen in de gem. Horst aan de Maas. Sinds april 2006 is de website www.hephorst.nl in de lucht met veel streekverhalen.

Eind 1991 is de Werkgroep omgevormd tot een Stichting. Er zijn duidelijke afspraken en taakverdelingen gemaakt. Om de 5 weken wordt er gezamenlijk vergaderd. De afzonderlijke werkgroepen komen vaker bij elkaar en sommige leden tref je meerdere malen per week in de Oudheidkamer aan, gewoon om te buurten, om dingen uit te pluizen, te ordenen e.d. Het hele fotoarchief met ruim 25.000 foto’s is opnieuw ingericht en gesorteerd op thema’s. Op dit moment wordt alles gedigitaliseerd en beschreven.

Sinds oktober 2007 hebben we met de Stichting aan de Brug een regeling inzake de huur van het gebouw en streven we naar meer samenwerking.

Sinds januari 1998 is Hay Mulders voorzitter. Vanaf de oprichting is hij secretaris. Hij volgde Grad Poels op als voorzitter. Grad, die vanaf het begin mede deze kar heeft getrokken, werd tijdens de foto-expo van 1997 door de leden benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

 

Toekomstplannen / activiteiten

Er zijn nog diverse plannen voor de toekomst. Er wordt zeer regelmatig gewerkt in kleinere werkgroepjes, die ieder een of meerdere onderwerpen uitwerken. Sinds enige tijd hebben we de beschikking over geavanceerde computers zodat het een en ander wat sneller op te zoeken is. Eerst moet echter veel van de inventaris ingebracht worden. Het digitaliseren van het hele fotoarchief is een flinke klus. We hebben de bovenruimte gehuurd in het gerenoveerde Jeugdhuis, gemeenschapsaccommodatie “ Aan de brug”. Hier zijn 2 ruimtes ingericht waar we kunnen exposeren, werken en vergaderen. De naam van ons onderkomen is sinds maart 1996 “ de Moeëk” (oude benaming voor bewaarplaats). Deze naam werd bedacht door Thei Pouwels. De Moeëk is elke zaterdagmiddag opengesteld voor het publiek en op afspraak. Ook worden er regelmatig familiereünies gehouden. Sinds december 2002 is een gedeelte van de ruimte naast de Moeëk ook door ons ingericht omdat we de spullen niet meer kwijt konden in de andere ruimte.

Elke week groeit de verzameling met “nieuwe oude” foto’s, bidprentjes, documenten, archieven en kleine spullen. 

Regelmatig krijgen we spullen aangeboden van particulieren. We beperken ons tot de echte interessante spullen. We nemen ook geen spullen meer in bruikleen.

Ons 25 jarig jubileum (eind 2004) was aanleiding tot de uitgave van een mooie kalender en, in 2006 kwam het fotoboek “America in oude foto’s en ansichten” uit. Een succesvolle productie.

In 2011 is het boek “Van 16 naar America” in herdruk genomen. In april 2016 hebben we mede vorm gegeven aan het 125 jarig bestaan van de parochie door het dorp 10 attentietegels te schenken en door een uitgebreide expositie met foto’s en kazuifels in te richten in de St. Jozefkerk.

In 2019 vieren we ons 40 jarig jubileum, o.a. met een expositie over de Bevrijding van America en de 2e Wereldoorlog. Dit gebeurt samen met de Fanfare St. Caecilia op 24 november 2019, precies 75 jaar na de bevrijding.