125 jaar parochie St. Jozef America

1891 – 2016

In 2016, om precies te zijn op 14 maart, is het precies 125 jaar jaar geleden, dat de parochie America zich afscheidde van Horst en zelfstandig werd. De feitelijke veranderingen en ontwikkelingen van America kwamen pas goed op gang toen men de Peel als ontwikkelingsgebied ging beschouwen. America heeft zich vooral ontwikkeld nadat in 1866 de spoorlijn tussen Venlo en Eindhoven voltooid was. In die tijd was er ook in America een station, wat in 1970 werd gesloopt.

Coöperaties in America

We schrijven het jaar 1892 als Jan van Kessel zich in America vestigt als bakker in het pand waar nu Café Station America ligt (Nusseleinstraat). Van Kessel was naast bakker ook winkelier, caféhouder en had een maalderij. Later waren de mensen ook nog op van Kessel aangewezen als ze geld nodig hadden. Kortom: van Kessel had zich in korte tijd een positie in het dorp toegeëigend zodanig dat mensen nauwelijks om hem heen konden. Hij maakte hier “handig gebruik” van.

Turfstrooiselfabriek Steegh & Esser America

Het turfstrooiselfabriek was gelegen aan de Putweg, nabij de plek waar nu het Beukenhof ligt. Naast een grote loods was er ook een houtzagerij en een smederij. Het geheel lag op 1,26 ha. grond. Steegh was een koopman uit Blerick. Al in 1893 kocht hij ongeveer 100 ha peelgrond van de gemeente Horst. Bij deze verkoop werd overeengekomen dat alleen het grauwveen verkocht zou worden.

Van pastorie naar modern Gezondheidscentrum het Laefhoês in America

Eind 2016 is America een voorziening rijker als ’t LaefHoês (de voormalige pastorie uit 1892 aan de Past. Jeukenstraat) gerealiseerd is. Periode 1: 1891-1926 Pastorie St. Jozefkerk Vóór 1800 was America een groot veen- en heidelandschap, onderdeel van het Peelgebied. Nadat in 1866 de spoorlijn Venlo-Eindhoven was aangelegd, werd op het kruispunt van enkele karrensporen Wachtpost 16 gebouwd. In deze tijd telde America zo’n veertig boerenfamilies die naar de Peel waren gekomen om te verdienen aan het steken van turf.

Straatnamen in America

Straatnamen hebben bijna allemaal een historische achtergrond. Velen zijn onwetend over de betekenis en de oorsprong van de naam van de straat waarin ze wonen. In 1851 werd in de Gemeentewet vastgelegd dat straatnamen voortaan officieel vastgelegd moesten worden. Ook moest elk huis in een straat een vast nummer krijgen. Belangrijke redenen voor dit besluit was dat het simpelweg steeds drukker werd overal. Dit was in de dorpen in de regio in die tijd nog niet zo van toepassing.

Zuringspeel – berg vol energie

Door NEWWORLD, maandag 30 december 2013 Na ruim anderhalf jaar voorbereiden is maandagochtend de brug tussen America en Kronenberg geplaatst. De plaatsing ging door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen niet gemakkelijk.

Zwaar bombardement America

12 oktober 1944

Zwaar bombardement op America. Deze dag gaat is de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van America. Op deze dag kregen Canadese piloten volgens de vluchtrapporten van hun squadron de opdracht om “America uit te wissen, te vernietigen”.

Strohulzenfabriek van Oers in America – uniek in de regio!

Kleinschalige industrie zoals de strohulzenfabriek van Sjeng van Oers in America getuigden van ondernemerschap. De oorlog maakte er een abrupt einde aan.

Wie weet nu, anno nu, nog wat strohulzen zijn?

Strohulzen werden vroeger gebruikt om glaswerk in te verpakken en te transporteren. Door flessen aldus te verpakken werd de kans op schade door glasbreuk aanzienlijk verkleind. Het verpakken van breekbare waren in strohulzen stamt al van voor de zeventiende eeuw.