Brug tussen America en Kronenberg geplaatst

Door NEWWORLD, maandag 30 december 2013

Na ruim anderhalf jaar voorbereiden is maandagochtend de brug tussen America en Kronenberg geplaatst. De plaatsing ging door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen niet gemakkelijk. De kraan die de brug op de grens tussen de oude gemeente Horst aan de Maas en Sevenum moest plaatsen zakte weg in het graspad en moest door een andere kraan uit de modder los worden getrokken alvorens de brug geplaatst kon worden. De brug verbindt met het wandelpad in Kronenberg met het hoogste punt uit de omgeving, het uitzichtpunt Zuringspeel bij de Golfhorst in America. De brug maakt verdere verbinding mogelijk maakt tussen de wandelroutes van de Stichting Knopen Lopen. De brug is toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen. De wandelroute bij het uitzichtpunt zal op een later moment, wanneer deze helemaal gereed is officieel geopend worden. De wandelroute is echter al toegankelijk voor wandelaars.

Bovenstaand persbericht was aanleiding om eens wat dieper in te gaan op Golfcomplex de Golfhorst , gelegen op de Zuringspeel, een berg met historie – een berg vol energie !!

Al op de Tranchot kaarten van het begin van de 19e eeuw komen we de Zuringspeel (toen Suringspeel genoemd) tegen.

Vlakbij ligt de Zwarte Plak op ongeveer 1,5 kilometer ten zuidwesten van het dorp America.

De Zuringspeel is gelegen op grondgebied van de voormalige gemeenten Horst en Sevenum. De gemeentegrens liep dwars over het midden van de stortplaats. Het gebied wordt omringd door landbouwgronden en bos- en natuurgebieden, zoals de Mariapeel en verder weg de Schadijkse bossen.

Vlakbij ligt de Midden Peelweg. De ontstane berg is het gevolg van meer dan 20 jaar vuilnis storten in dit gebied. De totale oppervlakte van de Zuringspeel is 31 hectaren. Het hoogste punt van de berg steekt ongeveer 25 meter boven het maaiveld uit en ligt op 56 meter + NAP. Vanaf 1970 werden hier door de gemeente Horst huisvuilstortingen gedaan. Van 1974 – 1978 groeide de Zuringspeel uit tot een regionale stortplaats. In 1980 nam het Gewest Noord Limburg de verantwoordelijkheid van de stortplaats over van de gemeente Horst .

De hoeveelheid afval nam steeds meer toe en de afvalverwerking viel onder steeds strengere normen. In deze periode werd er door het hele Gewest Noord Limburg zo’n 3 miljoen m3 afval gebracht. De Zuringspeel kwam veel in het nieuws, vaak negatief. De Americaanse bevolking, de dorpsraad in het bijzonder, maakte zich ernstig ongerust over de mogelijke negatieve gevolgen van de grote afvalberg, met name voor het grondwater en de daarmee samenhangende volksgezondheid. In 1990 liep de termijn van de Zuringspeel als regionale stortplaats ten einde. De afvalberg werd gesloten. Er heerste opluchting dat er in ieder geval geen afval meer bijkwam.

Waar geen onderafdichting is, werd het water opgepompt en afgevoerd naar de zuivering. Vele jaren is er zo veel water opgepompt.

Er werd een start gemaakt met de afwerking van de afvalberg en de inpassing in het landschap, zodat het gebied mogelijk voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Toen in 1995 de afwerking voltooid was, was de Zuringspeel voorzien van een bovenafdichting en een deel van een onderafdichting met wateropvang en zuivering.

 De eerste jaren werd uit het organische materiaal dat zich in de afvalberg bevond, gas gewonnen en op een centraal punt omgezet in elektrische energie. Om het geheel in te passen in de omgeving werd de hele berg beplant en werden er groeiplaatsen voor planten en leefmogelijkheden voor dieren gecreëerd. De Zuringspeel zou aanvankelijk als een natuurgebied afgewerkt worden en dit zou ook in de toekomst blijven.

Er kwamen echter diverse ambitieuze plannen om toch iets meer met de afvalberg te gaan doen. In 1998 werd het Golfcomplex Golfhorst geopend op het Horster deel van de voormalige stortplaats. Het Sevenumse deel werd afgewerkt als natuurgebied. Intussen is de Golfhorst uitgegroeid tot een aantrekkelijk en gevarieerd golfcomplex waar dagelijks vele liefhebbers komen genieten van de mooie golfsport en van de prachtige omgeving op en om deze berg vol energie !!

Aanvankelijk werden de gronden van de Golfhorst door de initiatiefnemers aangekocht, maar nu zijn alle gronden weer terug in eigendom van Bodemzorg Limburg.

Bodemzorg Limburg heeft de toepassing van duurzame energie aanzienlijk uitgebreid. Behalve het stortgas dat uit de berg wordt onttrokken en omgezet wordt in stroom, heeft men op een 2-tal loodsen ca. 220 zonnepanelen geplaatst. Dit levert jaarlijks zo’n 40.000 kWh energie op. De energie is nodig voor de compressor die het stortgas uit de berg haalt. De elektrische golfkarretjes worden ook opgeladen door de zonnepanelen.

Eind 2013 werd een van de drie projecten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) zichtbaar: De wandelroute over de Zuringspeel. Naast de wandelroute beslaan de plannen een monument voor Rowwen Heze en de Kamiël van de Piël. De plannen worden gerealiseerd door Stichting Cultureel Ergoed Zwarte Plak (CEZP), een samenwerking tussen onder meer de GroenGroep Sevenum, Stichting Knopen Lopen, Dorpsraad America en Fanclub Rowwen Hèze.

Op 30 december werd de brug gelegd, die de wandelroutes van de Stichting Knopen Lopen verbindt met het wandelpad naar het hoogste punt uit de omgeving: het uitzichtpunt Zuringspeel bij de Golfhorst in America. Op dit uitzichtpunt, van waaruit bij helder weer zeker 15 kerktorens van omringende kerkdorpen, de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein en zelfs de windmolens in Duitsland zichtbaar zijn, werd tevens het door kunstenaar Ruud van der Beele (uit Arcen) ontworpen kunstwerk geplaatst.

Het kunstwerk bestaat uit een offertafel van cortenstaal en koper. De offertafel bevat een schaakbord en een schaal. Het schaakbord staat symbool voor de strijd tussen mens en natuur. De schaal zal bij regenval overstromen en haar sporen op de tafel en poten achterlaten. Dit staat symbool voor de sporen die de mens achterlaat in de natuur.

Het kunstwerk biedt bovendien wandelaars een plateau, waardoor zij de prachtige omgeving vanaf een hoger standpunt kunnen gade slaan.  Langs het golfcomplex Golfhorst loopt ook de Peel – heidefiets route .

Kortom: beslist de moeite waard voor een bezoek aan deze berg vol energie !

Hay Mulders – St. Werkgroep Oud America.
Foto’s : Hay Mulders Jan. 2014